29 May 2011

LARS SJÖBERGS KOMMENTAR TILL UTSTÄLLNINGEN

Nyheter No Comments
Som konsthistoriker med särskilt intresse att bevara, och kanske än mer återta, förlorad hantverkskunskap har jag medverkat till att avancerad utbildning i praktiskt hantverk skapats i Kramfors i Västernorrland. Utbildningen på universitetsnivå sker under namnet TräAkademien. Förutom i byggnadskonstens och möbelhantverkets nu nästan helt bortglömda yrken undervisas där i olika måleritekniker som kredeing, oljemålning, limfärgsmålning, äggoljetempera och lackering, metoder som nu i övrigt saknas på flertalet utbildningar i Sverige. Denna utställning vittnar om ett engagemang för att återerövra förlorad kunskap inom konstnärliga yrken. Det är därför särskilt glädjande att de historiska teknikerna nu även kommit att återupptas av Helena Segnestam Rosengren och Jim Vikström. Lars Sjöberg Styrelseordförande i Träakademien
Comments are closed.